top of page

Exposities

 

1993- Literair café Miller in Amsterdam
1994- Kunstlijn Haarlem
1995- Kunstlijn Haarlem, Stompe Toren Spaarndam
          Elisabeth Gasthuis Haarlem
1996- De Waag Haarlem
          Gebouw Noord Holland (aangekocht door de Provincie)
1997- Galerie Zaandam
          Galerie Jos Art Amsterdam
          Vleeshal Haarlem Groepsexpositie K.Z.O.D
1998- Vleeshal Haarlem- Groepsexpositie K.Z.O.D
1998- Vishal Haarlem-Groepsexpositie Vis á Vis
          De Waag Haarlem                                   
1999- Vishal Haarlem-2 mansexpositie (subsidie)
2000- Stompe Toren                             
2002- Groepsexpositie Concertgebouw
          Duo expositie de Waag                         
2002- Groepsexpositie Vleeshal
          Groepsexpositie Buitenhuis
2002- Groepsexpositie Vishal, foto’s en film (eervolle vermelding) 
          prijsvraag stilleven
2003- Groepsexpositie Vishal georganiseerd door Bas Heijne                        
2003- Groepsexpositie Vleeshal (video)
2004- Groepsexpositie Vishal (ledententoonstelling)                                   
2003- Kunstlijn             
2005- Duoexpositie de Waag
2006- Expositie vitrine Vishal
2006- Groepsexpositie Seinhuis
2006- Groepsexpositie Vishal
2007- Expositie ABC Galerie Den Haag
          Groepsexpositie Galerie Oost99 Hoorn           
2005- Groepsexpositie Galerie Het Kunstbedrijf
2009- Foto-expositie Galerie Lotard Eindhoven
2009- Expositie in de KOLO Spaarndam
2011- Herlangen en verinneren duo groepsexpositie in de Vishal
2012- Duoexpositie in de Waag met Richard Kuiper
         Videowerk en schilderwerk
2012- Kunstlijn
2014- KZOD (kunstenaarsechtparen), groepsexpositie in de Kloostergangen
2016- KZOD Fotoexpositie in de Kloostergangen
2016- Kunstlijn
2017- Duoexpositie in de Waag
2017- Paul Huf/ KZOD Fotoexpositie in de Kloostergangen
2017- Ledententoonstelling Vishal
2017- Artlibrary Atvark (2 video’s)
2018- Groepstentoonstelling KZOD Kloostergangen
Confrontatie
2019-2020- Groepsexpositie in de Vishal
Curator: Els Hoekstra
Werk verkocht aan Margreet Bouwman, artistiek directeur Vishal
Werk verkocht aan galerie- Kruisweg

Monique Dukker
Westerstraat 63
2013PM Haarlem
Netherlands
023-5313081
0031652634356
email-m.dukker@chello.nl
www.moniqudukker.com
www.instagram.com/monique.dukker

 

Statement
 

My works are strongly inspired by nature. I’m fascinated by colour and movement. My aim is to capture nature’s essence in my choice of colours, composition and the movements of my brush strokes. Nature’s mediative quietness is at the core of my larger pigment paintings. I’m perpetually seeking to develop my ability to express natures qualities and do so in many different ways.

Education

1989–1993      BA Fine-arts teacher, Witte Lelie, Amsterdam
 

Experience

1994-2021     Art teacher (Haarlem)
1997-2002    Art teacher (self-employed)
1999–2001    Art teacher drawing, Schoter Lyceum, Haarlem
1997-2002    Art teacher
Haarlem Volksuniversiteit
2003-2021   Art teacher(drawing) and mentor students Health-childcare, PW 3 and 4, Nova College

 

Exhibitions

 

1993- Literair café Miller in Amsterdam
1994- Kunstlijn Haarlem
1995- Kunstlijn Haarlem, Stompe Toren church Spaarndam  
1996- The Waag Haarlem
1996- Building North Holland (work sold to the   Provincial government)
1997- Gallery Zaandam
1997- Gallery Jos Art Amsterdam
1997- Vleeshal Haarlem Group exhibition K.Z.O.D
1998- Vleeshal Haarlem- Group exhibition  K.Z.O.D
1998- Vishal Haarlem-Group exhibition Vis á Vis
1998- De Waag Haarlem                                   
1999- Vishal Haarlem-Duo exhibitions (funded)
2000- Stompe Toren church                            
2002- Group exhibition Concertgebouw
2002- Duo exhibition de Waag                         
2002- Group exhibition Vleeshal
2002- Group exhibition Buitenhuis
2002- Group exhibition Vishal, photos and film (honourable mention) competition still life
2003- Group exhibition Vishal organized Bas Heijne                        
2003 -Group exhibition Vleeshal (video)
2004 -Group exhibition Vishal (members exhibition)                                   
2003 -Kunstlijn             
2005 –Duo exhibition de Waag
2006- Exhibition vitrine Vishal
2006- Group exhibition Seinhuis
2006- Group exhibition Vishal
2007- Exhibition ABC Gallery Den Haag
2007- Group exhibition Gallery Oost99 Hoorn           
2005- Group exhibition Gallery Het Kunstbedrijf
2009- Photo-exhibition Gallery Lotard Eindhoven
2009- Exhibition in the KOLK Spaarndam
2011- Herlangen en verinneren duo Group exhibition in de Vishal
2012- Duo exhibition,  The Waag with Richard Kuiper, Video and paintings
2012- Kunstlijn
2014- KZOD (), Group exhibition, Kloostergangen
2016- KZOD Photo exhibition in the Kloostergangen
2016- Kunstlijn
2017- Duo exhibition in the Waag
2017- Paul Huf/ KZOD Photo exhibition in the Kloostergangen
2017- Member exhibition Vishal
2017- Art library Atvark (2 video’s)
2018- Group exhibition KZOD Kloostergangen
Confrontation
2019-2020- Group exhibition in the Vishal
Curator: Els Hoekstra
Painting sold to Margreet Bouwman, artistic
director Vishal
Painting sold to Gallery Kruisweg
2021- Gallery van Dun Paintings
2022- Group exhibition in the Vishal
2022- Group exhibition Arti Amsterdam
2023- New member exhibition Arti
2023-Memberexhibition Vishal
2023-Group exhibition Kunsthuis Waterland
2023-Group exhibition Winterse Ontmoetingen- Galerie Kunst Apart
2024- Duo exhibition- Galerie Kunst Apart

bottom of page